Algemene informatie

68e Avondvierdaagse Emmeloord 11, 12, 13 en 14 juni 2019.

 

Aan alle wandelaars in de Gemeente Noordoostpolder en omgeving:

Voor de 68e keer zal dit jaar in Emmeloord de avondvierdaagse worden gehouden, onder auspiciën van de Nederlandse Wandelsport (afd. oost). Het organisatiecomité mocht vorig jaar ruim 2100 deelnemers inschrijven en verwacht dit jaar weer een hoge opkomst.

Deelname en afstanden:

Evenals voorgaande jaren wordt er een splitsing gemaakt in 2 groepen, nl.:

  • 6 km
  • 11 km

Voor kinderen onder de 8 jaar geldt alleen onder begeleiding.

De deelnemers kunnen zowel individueel als in groepsverband lopen.

Er is GEEN inhaalavond.

Eigen risico:

Iedere deelnemer loopt op eigen risico. Het organisatiecomité kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren/zoekgeraakte/gestolen goederen dan wel letsel in welke vorm dan ook. De organisatie zet tijdens de Avondvierdaagse verkeersregelaars in op gevaarlijke of drukke oversteekplaatsen. Het blijft wel zaak dat u blijft opletten op het verkeer.

Groepen moeten er voor zorgen dat de begeleiders van regels/afspraken in deze brief op de hoogte zijn

Startplaats:

De start en de finish zijn op het evenemententerrein te Emmeloord.

We hebben wel het dringend verzoek om zoveel mogelijk op de fiets te komen i.v.m. parkeerproblemen/verkeershinder rondom het Evenemententerrein.

Alleen starten nadat de groepen, scholen en individuelen worden omgeroepen en de begeleiders de stempelkaart hebben opgehaald bij de organisatie. Het is handig om een begeleider bij de omroeper te laten staan, zodat hij/zij hoort wanneer de groep omgeroepen wordt. Scholen en groepen leveren iedere dag na afloop de kaart in bij de organisatie en kunnen die de volgende dag, na afroep om te starten, weer ophalen!

Starttijden:

  1. 6 km: 17.30 uur, behalve op vrijdag, dan 18.00 uur.
  2. 11 km: 17.15 uur, behalve op vrijdag, dan 17.30 uur.

De gewijzigde starttijden op vrijdag houden verband met de gezamenlijke afmars vanaf de BOTTERSTRAAT.

De afmars

Zal op vrijdag om 19.30 uur beginnen vanaf DE BOTTERSTRAAT richting HET EVENEMENTENTERREIN, alwaar de medailles zullen worden uitgereikt.

Inschrijfgeld:

Voor alle deelnemers bedraagt het inschrijfgeld € 5,00.

Het organisatiecomité verzoekt de scholen/groepen bij betaling zoveel mogelijk met papiergeld of gepast te betalen. Dit jaar kan er ook worden gepind.

Inschrijfadres en datum:

Inschrijvingen vinden plaats op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur adres: Sportlaan 83 (IJsclub Emmeloord).

Dus niet op één der wandeldagen.

Routebeschrijvingen:

Deze is vanaf zaterdag 25 mei te downloaden van deze website.

E.H.B.O.:

Hiervoor heeft het bestuur de Colonne van de afd. Noordoostpolder van het Nederlandse Rode Kruis ingehuurd.

 

Herinneringsmedailles:

Bij de opgave dient te worden opgegeven voor de hoeveelste keer men deelneemt.Elke deelnemer die de avondvierdaagse volbrengt, ontvangt een medaille. Deelnemers dienen alle 4 avonden te lopen, anders wordt er geen medaille uitgereikt!!!

Loopt men voor de 1e tot de 10e keer mee, dan ontvangt men een medaille met daarin respectievelijk het cijfer 1 tot en met 10 geslagen. Neemt men vanaf de 11e keer deel, dan ontvangt men alleen een speldje met het cijfer voor de betreffende keer.

Medailles voor scholen kunnen om organisatorische redenen alleen op vrijdag 15 juni vanaf 17.00 uur bij de keet op het Evenemententerrein worden opgehaald

Groepen:

Groepen bestaande uit tenminste 11 personen (10 personen en 1 leider/ster) ontvangen na afloop, mits de tocht zonder uitvallers is volbracht, een speciale herinnering, indien daarvoor bij de inschrijving € 5,00 is voldaan. Een leider/ster, daartoe geschikt en tenminste 16 jaar, mag niet meer dan 40 personen begeleiden.

Dolle donderdag:

Diegene, of de groep, die op donderdag de leukste, gekste, gaafste, raarste of dolste outfit draagt, wordt beloond met een prijsje. Ook mag deze outfit op vrijdag gedragen worden.

Data voor 2020